Zmiana w Regulaminie Wynagradzania

Zbigniew Kubicki   27 maja 2021   Możliwość komentowania Zmiana w Regulaminie Wynagradzania została wyłączona

Koleżanki i Koledzy,

podpisaliśmy nowy Aneks do Regulaminu Wynagradzania w Solaris Bus & Coach, o który zabiegaliśmy wielokrotnie na spotkaniach z pracodawcą.

Uważamy, że jest to dobra zmiana aby dowartościować pracowników przebywających na delegacjach służbowych.

Zmiana regulaminu dotyczy pracowników odbywających krajową lub zagraniczną  podróż służbową (delegację).

Zmiana ta dotyczy w szczególności diety zagranicznej, która wcześniej była ustalona na kwotę 30 Euro, a teraz będzie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących wydanych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowych tj: