Strona Główna

Związek zawodowy jest jedyną organizacją,
która realnie działa na rzecz praw pracowniczych.

W ramach działalności związkowej pracownicy mogą:
– negocjować warunki pracy i płacy z pracodawcą
– dbać o przestrzeganie BHP
– współdecydować o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy
– przeciwdziałać mobbingowi i przemocy w pracy

Przystępując do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”:
– nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy
– działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy
– zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy
– korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów (darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy, ZUS, itd.)