Komunikat

Zbigniew Kubicki   23 marca 2017   Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

23.03.2017

  1. Działając na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. podjęła uchwałę i wskazała niżej wymienionych pracowników, będących członkami naszej Organizacji, jako
   osoby upoważnione do reprezentowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wobec pracodawcy:

   1. Krzysztof Ratajczak – SERWIS
   2. Robert Granat – ŚRODA WLKP.
   3. Bartosz Waraczewski – ŚRODA WLKP.
   4. Leszek Wojtysiak – ŚRODA WLKP.

 

 1. Komisja Zakładowa powierzyła kol. Marcinowi Tuczyńskiemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.

Z pozdrowieniami
Komisja Zakładowa