Komunikat

Zbigniew Kubicki   8 listopada 2017   Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

 

08.11.2017

1. W maju 2017 roku Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Solaris Bu & Coach S.A. zainicjowała rozmowy z Zarządem Solaris , których celem jest wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w naszej firmie.
2. Postulaty Komisji Międzyzakładowej obejmują m.in. wzrost stawki płacy zasadniczej,
wprowadzenie premii od wykonanego planu, wprowadzenie dodatkowej premii
frekwencyjnej.
3. Komisja Międzyzakładowa zaproponowała w tym roku zróżnicowanie wzrostu stawek
płacy zasadniczej ze względu na warunki pracy (m.in praca w warunkach szkodliwych,
praca w systemie zmianowym)
4. Proponowane zmiany w zakresie wynagrodzeń podniosłyby wydatki firmy na
wynagrodzenia w 2018 roku o 25 mln zł – pod warunkiem, że zostałyby wprowadzone wszystkie, w maksymalnej wysokości.
5. Podczas spotkań negocjacyjnych Komisja Międzyzakładowa poszła na daleko idące ustępstwa i dążąc do porozumienia obniżyła oczekiwania płacowe.
6. Zarząd Solaris odrzucił propozycje Komisji Międzyzakładowej.
7. W ostatnich dniach odbyła się seria spotkań przedstawicieli Pracodawcy z pracownikami nt.
sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy. Sposób prezentowania informacji nt. rozmów
płacowych sugerujący, że Związek Zawodowy pomimo wcześniejszych uzgodnień
nadal żąda pakietu podwyżek na sumę 25 mln zł jest wprowadzaniem pracowników w
błąd.
8. Związak Zawodowy podejmuje decyzje ws. wzrostu wynagrodzeń w oparciu o
ekspertyzę sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki, przygotowaną przez
specjalistyczną firmę analityczno -doradczą
9. W dniu 06.11.2017r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne
10. Podczas spotkania Komisja Międzyzakładowa dążąc do porozumienia poczyniła kolejne
ustępstwa i złożyła nowe, znacznie mniej obciążające budżet firmy propozycje
11. Zarząd Solaris kolejny raz propozycje odrzucił
12. Komisja Międzyzakładowa ponownie zwróciła się do Zarządu Solaris o dostarczenie
dodatkowej dokumentacji finansowej oraz zaproponowała termin kolejnego spotkania
pomiędzy 13 a 17 listopada.

  Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.