Kolejne spotkanie z prezesem Javierem Calleja

Zbigniew Kubicki   5 grudnia 2018   Możliwość komentowania Kolejne spotkanie z prezesem Javierem Calleja została wyłączona

28 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” z Pracodawcą reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Solaris Pana Javiera Calleja oraz Wiceprezes Zarządu Panią Krystynę Woźniak.

Strona związkowa wskazała na mające miejsce w ostatnich latach zmiany na rynku pracy, skutkujące powstaniem tzw. rynku pracownika. Zmiany te spowodowały zwiększone oczekiwania płacowe ze strony pracowników. W opinii Strony związkowej Pracodawca podejmował niedostateczne działania w celu zaspokojenia tych oczekiwań co spowodowało odejście znacznej grupy pracowników – w większości z wieloletnim stażem pracy. Odejścia doświadczonych  pracowników w  połączeniu z  istniejącymi trudnościami w pozyskaniu nowych w istotny sposób wpływają  na funkcjonowanie spółki.

Strona związkowa uważa za konieczne podjęcie rozmów w sprawie wprowadzenia nowej siatki płac, która uwzględniałaby doświadczenie pracownika wynikające w głównej mierze ze stażu pracy w firmie.  Rozmowy w tej sprawie Strona związkowa chciałaby podjąć w pierwszych miesiącach 2019 roku. Strona związkowa powróciła także do kwestii gratyfikacji finansowej dla pracowników w uznaniu ich zaangażowania i wkładu w przyrost materialny i wzrost wartości spółki.                                                                                                                                                            Odnosząc się do tego Pracodawca wskazał, że nie ma żadnej możliwości wypłacenia gratyfikacji. Spółka nie posiada środków na ten cel, natomiast nowy właściciel – firma CAF – wydał już  środki przeznaczone na zakup spółki Solaris.                                                                                                  Odnosząc się natomiast do propozycji zmian w systemie wynagrodzeń Pracodawca stwierdził, że dostrzega problemy, o których Strona związkowa mówiła na wstępie i jest otwarty na rozmowy w tej sprawie.

W ostatniej części spotkania Strona związkowa powróciła do rozpoczętych na październikowym spotkaniu tematów związanych ze zmianami w organizacji pracy produkcji.

KM