28.04.2017

Zbigniew Kubicki   2 maja 2017   Możliwość komentowania 28.04.2017 została wyłączona

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM

Dnia 21.04.2017 r. Odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” z Zarządem Solaris Bus & Coach S.A.
Podczas spotkania Zarząd potwierdził ustalenia, które zapadły w trakcie spotkania 20-go lutego.
Tak więc:

  • W przypadku braku zgody na udzielenie urlopu, kierownik działu uzasadnia odmowę na piśmie, na wniosku urlopowym (od kwietnia funkcjonują nowe druki wniosków urlopowych).
  • W przypadku przyznania pracownikowi premii w niepełnej wysokości, kierownik ustnie informuje pracownika o tym fakcie oraz o powodach swojej decyzji.
    Pracownik ma prawo odwołać się do przełożonych wyższego szczebla.
  • Co do przypadków obniżania premii z powodu „chorobowego” ustalono, iż pomimo tego, że premia ma charakter uznaniowy, to sam fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim nie jest podstawą do jej umniejszania, a na terenie firmy nie mają zastosowania żadne tabele ani inne sztywne reguły służące obniżaniu premii z tego tytułu.

Korzystając z okazji informujemy, że dnia 20.04.2017 r. kol. Krzysztof Szlas objął funkcję Sekretarza Komisji Międzyzakładowej. Nastąpiło to wskutek rezygnacji z funkcji i przejścia do Komisji Rewizyjnej dotychczasowego sekretarza kol. Roberta Nowakowskiego.

Ponieważ zbliża się „Wielka Majówka” (na wniosek Komisji Zakładowej złożony w styczniu – 2 maja jest wolny od pracy – dzień ten kryjemy urlopami) życzymy wszystkim dobrej pogody i miłego wypoczynku.

Z pozdrowieniami
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.