21.06.2016

Zbigniew Kubicki   18 października 2016   Możliwość komentowania 21.06.2016 została wyłączona

W dniu 20.06.2016r. odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.
z Przedstawicielami Pracodawcy. Poruszyliśmy następujące tematy:
1. Porozumienie o Współpracy – nadal nie ma zgody Pracodawcy na szereg zapisów proponowanych przez Stronę Związkową.
2.Tablice informacyjne dla Organizacji Związkowej – otrzymaliśmy informację, że Pracodawca analizuje najbardziej optymalne miejsca lokalizacji tablic.
3. Przebudowa wentylacji na Głównej Hali Produkcyjnej i DMEK w Bolechowie – otrzymaliśmy zapewnienie, że postulat zostanie przekazany Zarządowi do analizy.
4. Premia Wyrównawcza za wykonany plan roczny oraz propozycja zmiany zasad przyznawania Premii Gwiazdkowej – w skrócie: Organizacja Związkowa proponuje podział Premii Gwiazdkowej na 12 części przy czym premia byłaby wypłacana jak dotychczas pod koniec roku – postulaty zostaną przedstawione Zarządowi.
5. Omawialiśmy:
– bezpieczeństwo i warunki pracy w zakładzie w Środzie Wlkp.
– problemy personalne na serwisie w Murowanej Goślinie
– problemy produkcyjne oraz indywidualne tematy zgłaszane przez pracowników.
6. Zakomunikowaliśmy, że na następnym spotkaniu – po przerwie urlopowej – poruszymy także kwestie płacowe.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.