Zasiłki Statutowe

Zbigniew Kubicki   10 grudnia 2016   Możliwość komentowania Zasiłki Statutowe została wyłączona

Komisja Zakładowa podjęła decyzję o podniesieniu wysokości zasiłków statutowych do kwoty 150 złotych, przysługujących członkowi Związku z tytułu:
– urodzenia dziecka,
– adopcji dziecka,
– zgonu członka rodziny,
– zgonu członka Związku.

Członek Związku nabywa prawo do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”.