TANI JAK POLAK

Zbigniew Kubicki   21 października 2016   Możliwość komentowania TANI JAK POLAK została wyłączona

NOWY OBYWATEL, 02.06.2016

Najmniej w Unii kosztują pracownicy bułgarscy i rumuńscy, najwyższe koszty pracy mamy natomiast w Danii i Belgii. W Polsce są one, wbrew neoliberalnym mitom, stanowczo niewysokie. Jedna godzina pracy polskiego pracownika to 8,6 euro.

Choć Polska należy do Unii Europejskiej od 2004 r., płace nad Wisłą i w Starej Unii wciąż dzieli przepaść. Z danych Eurostatu wynika, że godzinowe koszty pracy w Polsce są trzykrotnie niższe od unijnej średniej. W 2015 r. średnia łącznych kosztów dla całej UE wynosiła około 25 euro za godzinę. W Polsce w ub.r. przedsiębiorcy musieli zapłacić za 60 minut pracy polskiego pracownika tylko 8,6 euro. W tej kwocie mieści się wynagrodzenie oraz inne, pozapłacowe koszty, które pracodawca musi ponosić w związku z zatrudnieniem pracownika, np. składki ZUS.

Najwyższe koszty pracy mają w Unii Dania (41,3 euro za godzinę), następnie Belgia (39,1 euro za godziną), Szwecja (37,4 euro), Luksemburg (36,2 euro) i Francja (35,1). Polska w unijnym rankingu kosztów pracy zajmuje szóstą od końca pozycję. Za nami są tylko są Węgrzy z kosztami pracy na poziomie 7,5 EUR za godzinę, Łotwie (7,1 euro), Litwie (6,8 euro), Rumunia (5,0 euro) i Bułgaria (4,1 euro).

Tekst ukazał się dnia 02.06.2016 na stronie internetowej kwartalnika NOWY OBYWATEL
www.nowyobywatel.pl