SKŁADKA

Składka członkowska to jeden z ważnych instrumentów
do samodzielnej i niezależnej od pracodawcy
działalności związkowej.

Zgodnie z uchwałą nr. 5 KZD z 14 X 2006 r. składka stanowi 0,82% miesięcznych przychodów osiąganych z tytułu zatrudnienia z uwzględnieniem dodatków płacowych oraz pobieranych zasiłków chorobowych i opiekuńczych z ubezpieczenia społecznego.
Składki nie płacimy od : nadgodzin, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego, różnego rodzaju deputatów, rekompensat, odszkodowań, ekwiwalentów (delegacji), odpraw, nagród oraz świadczeń z ZFŚS.
Składkę możemy obliczyć na dwa sposoby:
METODA 1
Do płacy zasadniczej brutto (pierwsza pozycja u góry po lewej stronie na kartce od wypłaty) DODAJEMY premie oraz zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za urlop lub inne dodatki jeśli występowały w danym miesiącu.
METODA 2
Od wynagrodzenia brutto/kwota brutto (pozycja na dole po lewej stronie na kartce od wypłaty) ODEJMUJEMY nadgodziny oraz delegacje, rekompensaty, odszkodowania, odprawy itd. jeśli występowały w danym miesiącu.
Metoda nr 2 jest wygodniejsza w zastosowaniu dlatego opierając się na niej przygotowaliśmy prezentowany poniżej KALKULATOR SKŁADKI, który w łatwy i szybki sposób umożliwia wyliczenie wysokość składki związkowej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt  516 022 281.
Schowaj kalkulator składki NSZZ „Solidarność”Pokaż kalkulator składki NSZZ „Solidarność”

Przykładowy wzór przelewu

odbiorca: NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Solaris Bus & Coach S.A.
Bolechowo-Osiedle, ul.Obornicka 46, 62-005 Owińska
nr rachunku: 17 1090 1346 0000 0001 3266 0396
kwota: ……………..
kwota słownie: ……………..
wpłacający: Jan Nowak
ul. Polska 67/12, 11-101 Gdańsk
tytułem: składka za 09/2016

/składki płacimy do 20-go dnia każdego miesiąca/


100% składki od członków związku podlega podziałowi:

 • 60% składki pozostaje do dyspozycji organizacji zakładowej.
  Pieniądze te są przeznaczane na bieżącą działalność organizacji, tj. m.in.:
  – wypłacanie zasiłków statutowych zgodnie z uchwałą finansową Krajowego Zjazdu Delegatów,
  – jeżeli organizacja zakładowa tak postanowi również udzielanie pomocy
  finansowej w indywidualnych przypadkach losowych,
  – dokonuje się zakupów podstawowych materiałów biurowych,
  – pokrywa się koszty delegacji członków Komisji Zakładowej,
  – o przeznaczeniu tych pieniędzy na inne cele decyduje uchwałą KZ.
 • 40% składki przekazywane jest do Zarządu Regionu z czego:
  • 25% pozostaje do dyspozycji Zarządu Regionu i przeznacza się m.in. na:
   – pomoc prawną dla członków związku i organizacji zakładowych,
   – organizowanie szkoleń dla członków związku,
   – utworzenie funduszu dla szykanowanych za działalność związkową członków związku,
   – prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, drukowanie dla organizacji ulotek, plakatów, itp.
   – organizowanie uroczystości.
  • 10% przekazywane jest do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która składki te przeznacza m.in. na:
   – działalność struktur branżowych,
   – wszelkiego rodzaju opinie do aktów prawnych,
   – wydawanie biuletynów informacyjnych,
   – utrzymywanie strony www,
   – współpracę międzynarodową z innymi centralami związkowymi,
   – doradztwo eksperckie,
   – szkolenia,
   – rozwój związku,
   – politykę społeczną,
   – archiwum „Solidarności”.
  • 2,5% przekazuje na Regionalny Fundusz Strajkowy, z którego finansowane są akcje protestacyjne w Regionie i zakładach pracy.
  • 2,5 % przekazuje na Krajowy Fundusz Strajkowy, z którego Komisja Krajowa finansuje ogólnopolskie akcje protestacyjne.