Komunikat Komisji Międzyzakładowej

Zbigniew Kubicki   11 czerwca 2019   Możliwość komentowania Komunikat Komisji Międzyzakładowej została wyłączona

Komunikat Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A

 

W dniu 07 lutego na prośbę Komisji odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z Zarządem Solaris Bus & Coach S.A. na temat oczekiwanej przez pracowników zmiany polityki płacowej, która była już tematem w listopadzie 2018 roku, które to spotkanie dotyczyło polityki płacowej i dofinansowania dojazdu do pracy.

Pracodawca poinformował stronę związkowa o przygotowywaniu nowej siatki płac, która  będzie wstępnie przedstawiona na kolejnym spotkaniu oraz o planach uruchomienie pilotażowego transportu autobusowego.

Strona związkowa wskazała na mające miejsce w ostatnich latach w Naszej Firmie odejścia pracowników z wieloletnim stażem oraz zmiany na rynku pracy, skutkujące powstaniem tzw. „rynku pracownika”, które spowodowały zwiększone oczekiwania płacowe ze strony pracowników.

 

W dniu 07 maja odbyło się spotkanie, którym głównym tematem była zmiana siatki płac. Pracodawca przedstawił i omówił wstępny szkic siatki płac, która ma być podzielona na zajmowane stanowiska robotnicze. Tabela nie miała przypisanych kwot.

Po zapoznaniu się ze szkicem strona związkowa poinformowała, że jednym z kluczowym czynnikiem siatki płac musi być wliczony staż pracy i że bez tego czynnika nie dojdziemy do porozumienia w negocjacjach płacowych oraz że od następnego spotkania zaczynamy negocjacje płacowe na 2020r. Termin kolejnego spotkania został ustalony.

 

Dzień 07 czerwca został oficjalnie dniem rozpoczęcia negocjacji płacowych na 2020 r.

Na tym spotkaniu pierwszy punktem była zmiana siatki płac. Strona związkowa poinformowała o brakach na liście zaszeregowania dla pracowników magazynu, kontroli jakości, produkcji pomocniczej oraz zasugerowała niesłuszne zaszeregowanie dla pracowników lakierni „konserwacja podwozia”. Po omówieniu przez pracodawcę zasugerowanych przez stronę związkową brakach w siatce płac,  przeszliśmy do najważniejszego punktu dla pracowników czyli:

Postulaty płacowe na 2020 r.

 

Strona związkowa przedstawiła postulaty :

  • Miesięczny dodatek stażowy za wysługę lat – za każdy rok pracy w SBC 50zł. brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych w SBC.

Przykład:

3 lata pracy w SBC – 150zł. brutto

7  lat pracy  w SBC – 350zł. brutto

15 lat pracy w SBC – 750zł. brutto

  • Wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach robotniczych – 650zł. brutto.
  • Wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji – 300zł. brutto.
  • Stworzenie stanowisk pracy dla pracowników produkcji powyżej 60 roku życia (stanowisko 60+).
  • Dofinansowanie dojazdu do pracy.
  • Uruchomienie Pracowniczej Kasy Zapomogo-Pożyczkowej.
  • Wprowadzenie dodatkowej premii „frekwencyjnej” za brak absencji chorobowej w danym miesiącu w wysokości 200zł. brutto.

 

Przewodniczący Albert Wojtczak przestawił pracodawcy postulaty, które wstępnie zostały omówione.

Został ustalony kolejny termin spotkania na dzień 01.07.2019 r. w którym będzie również uczestniczyć koleżanka Aleksandra Cybulska – Kierownik Działu Rozwoju oraz Patryk Trząsalski – zastępca przewodniczącego  z NSZZ „Solidarność” Wielkopolska.

 

Z poważaniem

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”

w Solaris Bus & Coach S.A.