JAK SIĘ ZAPISAĆ

Co należy zrobić aby zapisać się do Związku Zawodowego?

Wystarczy pobrać DEKLARACJĘ, wypełnić ją czytelnie, a następnie skontaktować się z jednym z przedstawicieli związkowych – numery telefonów w zakładce KONTAKT.
Możesz także wypełnioną deklarację przesłać na adres:

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Sekretariat
ul. Metalowa 7
60-118 Poznań

„Region Wielkopolska” w bezpieczny sposób przekaże nam Twoją deklarację.

Jeżeli obawiasz się, że przynależność do Związku będzie źle postrzegana przez Twoich przełożonych, możesz pozostać anonimowy – wszystkie deklaracje pozostają w wyłącznej dyspozycji Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, informacja o Twojej przynależności nie trafia do władz firmy, a składki członkowskie możesz opłacać indywidualnie np. przelewem lub przekazem pocztowym.