Ile powinna wynosić płaca minimalna w 2018 roku ?

Zbigniew Kubicki   7 czerwca 2017   Możliwość komentowania Ile powinna wynosić płaca minimalna w 2018 roku ? została wyłączona

06 czerwca 2017 r.    

Ile powinna wynosić płaca minimalna w 2018 roku?
W ocenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić co najmniej 2160 zł, czyli wzrosnąć przynajmniej o 8 proc. Obecnie jest to 2 tys. zł brutto.
Zdaniem Henryka Nakoniecznego, członka Prezydium KK, odpowiedzialnego za działy eksperckie, wieloletnia strategia Solidarności dotycząca wzrostu płacy minimalnej przynosi efekty. – W 2011 roku wysokość płacy minimalnej w relacji do przeciętnego wynagrodzenia wynosiła 42 proc. Dzisiaj jest to ponad 47 proc., a w przyszłym roku, jeśli nasz postulat zostanie uwzględniony, płaca minimalna osiągnie blisko 48 proc. przeciętnego wynagrodzenia – podkreśla Henryk Nakonieczny
Postulat „S” dotyczący stopniowego podwyższania płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia znalazł się w obywatelskim projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przygotowanym w 2012 roku. Algorytm zawarty w tym dokumencie zakłada uzależnienie podwyższania płacy minimalnej ze wzrostem PKB. Zdaniem związkowych ekspertów podwyższenie w przyszłym roku płacy minimalnej o 8 proc., byłoby zgodne z tą zasadą.
Tekst ukazał się na  www.tysol.pl