BONUS ROCZNY (EBIT)

Zbigniew Kubicki   11 stycznia 2021   Możliwość komentowania BONUS ROCZNY (EBIT) została wyłączona

Koleżanki i Koledzy,

w artykule, który ukazał się w grudniu 2020 roku w wewnętrznej gazetce S.B.C. ,,Przystanek”  dotyczący rozmowy – wywiadu z prezesem Javier Calleja, w którym poinformował pracowników, że wszystko wskazuje na to, że jako Firma osiągniemy w 2020 roku wskaźnik EBIT wymagany do zastosowania dodatkowej premii przewidzianej w naszym regulaminie wynagrodzeń.

Informacja o wysokości i terminie wypłacenia bonusu rocznego EBIT będzie prawdopodobnie w miesiącu lutym 2021 roku.

Informujemy, że to były pierwsze negocjacje płacowe Związku Solidarność w Solarisie podpisane w dniu 25 października 2016 roku, na których wynegocjowano wzrost płacy zasadniczej wszystkim pracownikom 130 zł. oraz zmieniono naliczanie premii gwiazdkowej (75% – nie przysługiwała pracownikom, którzy przebywali na zwolnieniu chorobowym powyżej 7 dni) – na premię gwiazdkową składająca się z dwóch składników:

a) premii stałej w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc listopad roku, w którym następuje naliczanie premii; premia stała nie jest uzależniona od frekwencji pracownika.

b) premii frekwencyjnej w wysokości do  35% wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc listopad roku, w którym następuje naliczanie premii.

oraz wyżej już wspomniany bonus roczny EBIT, który będzie liczony w następujący sposób:

  1. W przypadku osiągniecia wskaźnika powyżej 4% EBIT – pracownikowi przysługuje bonus roczny w kwocie 50 zł. Brutto miesięcznie, za każdy przepracowany w danym roku miesiąc,
  2. W przypadku osiągniecia wskaźnika powyżej 5% EBIT – pracownikowi przysługuje bonus roczny w kwocie 80 zł. Brutto miesięcznie, za każdy przepracowany w danym roku miesiąc,
  3. W przypadku osiągniecia wskaźnika powyżej 6% EBIT – pracownikowi przysługuje bonus roczny w kwocie 130 zł. Brutto miesięcznie, za każdy przepracowany w danym roku miesiąc.

Bonus roczny wypłacany będzie jednorazowo jako iloczyn kwoty należnej za dany miesiąc oraz ilości miesięcy przepracowanych przez danego pracownika. Wypłata bonusu zostanie wypłacona najpóźniej do 30 kwietnia.

 

 

Z poważaniem

Komisja Międzyzakładowa