29.03.2016

Zbigniew Kubicki   17 października 2016   Możliwość komentowania 29.03.2016 została wyłączona

1.
Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. informuje, że w dniu 5,6 i 7 kwietnia br. odbędą się wybory związkowe na DELEGATÓW na ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW.
Jest to procedura statutowa i mamy obowiązek jej dochowania. Związek nadal istnieje i funkcjonuje, a te wybory oznaczają, że osoby wybrane na delegatów, wybiorą spośród siebie władze Komisji Zakładowej na całą kadencję, czyli do marca 2018 roku.
Każdy z członków związku ma prawo kandydować na funkcję delegata. Chętnych prosimy o składanie swojej woli kandydowania u Przewodniczącego Alberta Wojtczaka w terminie od 29 marca do 4 kwietnia br. (do godziny 12.00).

Dzień wyborów oraz godziny głosowań :
– 5 kwietnia 2016r. (wtorek) Zakłady w Środzie Wlkp. Od 9.30 do 11.00 i od 17.30 do 19.00
– 6 kwietnia 2016r. (środa) Zakład w Bolechowie. Od 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 19.00
– 7 kwietnia 2016r. (czwartek) Zakład przy Wieruszowskiej i Przemysłowej. Od 10.30 do 12.00
Miejsce głosowania: Teren Firmy

Przy urnach do głosowania będą tylko pełnomocnicy Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
Każdy członek Naszej Organizacji ma prawo kandydować i głosować!!!
W miarę możliwości prosimy głosować w czasie przerwy śniadaniowej!!!

Serdecznie zapraszamy !!!
Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.
2.
Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. informuje, że w dniu 5,6 i 7 kwietnia br. odbędą się wybory na SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY.
Organizatorem wyborów jest związek zawodowy. Zgodnie z przyjętym przez TKZ NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. regulaminem wyborów, kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy zgłasza związek. Dlatego prosimy o zgłaszanie woli kandydowania kol. Albertowi Wojtczakowi, Przewodniczącemu TKZ NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A., do 2 kwietnia br.
Będziemy wybierać Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, którzy spośród siebie wybiorą Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Dzień wyborów oraz godziny głosowań:
– 5 kwietnia 2016r. (wtorek) Zakłady w Środzie Wlkp. Od 9.30 do 11.00 i od 17.30 do 19.00
– 6 kwietnia 2016r. (środa) Zakład w Bolechowie. Od 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 19.00
– 7 kwietnia 2016r. (czwartek) Zakład przy Wieruszowskiej i Przemysłowej. Od 10.30 do 12.00
Miejsce głosowania: Teren Firmy

Przy urnach do głosowania będą Komisje Wyborcze. Każdy Pracownik, niezależnie od tego czy należy do Związku Zawodowego, czy też nie, ma prawo oddać głos na kandydatów i w ten sposób wybrać swojego przedstawiciela na Społecznego Inspektora Pracy!!!

Serdecznie zapraszamy

Tymczasowa Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.