12.04.2016

Zbigniew Kubicki   17 października 2016   Możliwość komentowania 12.04.2016 została wyłączona

INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW WSZYSCY KANDYDACI NA DELEGATÓW OTRZYMALI WIĘCEJ NIŻ POŁOWĘ GŁOSÓW WAŻNYCH, CO OZNACZA, ŻE ZOSTALI WYBRANI I PEŁNIĄ MANDAT. PONIŻEJ PEŁNA LISTA WYBRANYCH DELEGATÓW:
Albert Wojtczak
Hubert Antkowiak
Wojciech Jasiński
Robert Nowakowski
Piotr Heimann
Marcin Tuczyński
Krzysztof Baszczyński
Krzysztof Szlas
Maciej Winkel
Ryszard Gebler

W DNIU 10 KWIETNIA BR. ODBYŁO SIĘ ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW, KTÓRE WYBRAŁO KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ ORAZ ZAKŁADOWĄ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ:
Albert Wojtczak – PRZEWODNICZĄCY
Hubert Antkowiak – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Wojciech Jasiński – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Robert Nowakowski – SEKRETARZ
Piotr Heimann – SKARBNIK
Marcin Tuczyński – CZŁONEK KOMISJI ZAKŁADOWEJ, ZASTĘPCA SKARBNIKA

CZŁONKOWIE ZAKŁADOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:
Krzysztof Baszczyński
Krzysztof Szlas
Maciej Winkel

Kol. Ryszard Gebler jest doradcą Komisji Zakładowej.

W IMIENIU KOMISJI ZAKŁADOWEJ
Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.