06.09.2016

Zbigniew Kubicki   18 października 2016   Możliwość komentowania 06.09.2016 została wyłączona

W dniu 02.09.2016 odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Solaris Bus & Coach z przedstawicielami Pracodawcy.

Celem spotkania były:

1. Negocjacje płacowe – Organizacja Związkowa przedstawiła propozycję zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego w Tabeli Wynagrodzeń. Zmiana wynagrodzeń objęłaby wszystkich pracowników spółki wynagradzanych wg ww. tabeli. Przedstawiciele Pracodawcy przyjęli argumentację strony Związkowej i zadeklarowali przekazanie do konsultacji w Zarządzie spółki.
2. Premia Gwiazdkowa – Pracodawca nieakceptuje w pełni propozycji zmiany zasad przyznawania Premii Gwiazdkowej (pot. premia za niechorowanie) i pracuje nad własnymi rozwiązaniami – Komisja Zakładowa zaproponowała aby na kolejnym spotkaniu Pracodawca przedstawił swoje propozycje w celu podjęcia dalszej wspólnej pracy nad zmianami.
3. Przebudowa systemu wentylacji na halach produkcyjnych w Bolechowie – Pracodawca nie przedstawił informacji o swoich planach w tym zakresie – Strona Związkowa domaga się zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2017r. na taką inwestycję.
4.Problemy występujące w zakładzie w Środzie Wlkp.
a) Strona Związkowa poinformowała, że na wydziałach dochodzi do ustalania zbyt wygórowanych norm czasu pracy.
b) lekceważenie zasad BHP poprzez zlecanie pracy zbyt dużej ilości osób w jednym miejscu, co powoduje zagrożenie życia i zdrowia pracowników.
c) szkolenia – wskazano na konieczność przeprowadzenia szkoleń na zgrzewarki i palniki gazowe
d) omówiono sprawę incydentu w trakcie którego doszło do użycia przemocy fizycznej wobec jednego z pracowników przez jego przełożonego. Organizacja Związkowa oczekuje od Pracodawcy wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby funkcyjnej winnej tego czynu oraz informacji w tej sprawie.
5. Strony uzgodniły, ze kolejne spotkanie odbędzie się nie póżniej niż 23.09.2016

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.