Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r.

Zbigniew Kubicki   13 kwietnia 2022   Możliwość komentowania Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r. została wyłączona

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady liczenia długości „chorobowego” (tj. 182 dni zasiłku chorobowego albo 270 – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży). Do końca ubiegłego roku przy różnych jednostkach chorobowych okres zasiłkowy naliczany był na nowo, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednego dnia przerwy pomiędzy jedną a drugą jednostką chorobową. Natomiast okresy niezdolności do pracy wynikające z tej samej choroby (pod warunkiem występowania ich po sobie) ulegały zsumowaniu.

Obecnie, tj. od 01.01.2022 r. nie ma już znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy przed i po przerwie. Bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni. Tak zwany okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Po upływie 182 dni pozostanie jedynie możliwość skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnego.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. skrócono okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia (zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli choroba trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czyli rozwiązania umowy o pracę. Może powstać i w trakcie zatrudnienia ale nie później niż w ciągu ww. 14 dni).

Zasiłek będzie można pobierać do 91 dni (do końca zeszłego roku zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia można było pobierać do 182 dni). Od tej zasady są jednak wyjątki. Okres pobierania zasiłku do 91 dni nie będzie dotyczył niezdolności do pracy:

  1. spowodowanej gruźlicą,
  2. występującej w trakcie ciąży,
  3. powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W tych przypadkach zasiłek chorobowy można otrzymać przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 albo 270 dni.

Przy czym należy pamiętać, że okres zasiłku chorobowego pobierany podczas zatrudnienia jak i okres zasiłku chorobowego pobierany po ustaniu zatrudnienia będą się sumować, na zasadach obowiązujących od 01.01.2022 r., jeżeli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Koleżanki i Koledzy,

prosimy o informację dot. Kontroli „Weryfikacja zwolnień lekarskich” przez firmę CONPERIO, czy przebiegły zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa pracy oraz prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.