Treść Regulaminu Monitoringu uzgodniona

Zbigniew Kubicki   5 grudnia 2018   Możliwość komentowania Treść Regulaminu Monitoringu uzgodniona została wyłączona

21.11.2018         Zakończony został  proces uzgadniania treści Regulaminu Monitoringu. W efekcie trwających od sierpnia br. rozmów, na wniosek Komisji Międzyzakładowej zostały wprowadzone następujące zmiany  w stosunku do wersji proponowanej przez pracodawcę:

  • w § 1 ust. 5 dodane zostaje zdanie o treści: Monitoring wizyjny nie może stanowić instrumentu nadzoru nad wydajnością pracy danego pracownika.
  • dodany zostaje § 3 w brzmieniu: Pracodawca stosuje każdą z form monitoringu, o której mowa w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych ( art. 5 ust. 1 lit. c  RODO ).

Zgodnie z ustaleniami na terenie firmy nie mogą znajdować się żadne ukryte kamery, a wszystkie monitorowane pomieszczenia muszą być oznakowane w sposób widoczny i czytelny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.