Sprzeciw wobec zmian w Regulaminie Pracy oraz skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Zbigniew Kubicki   18 września 2018   Możliwość komentowania Sprzeciw wobec zmian w Regulaminie Pracy oraz skarga do Państwowej Inspekcji Pracy została wyłączona

18.09.2018

W dniu 14 września 2018 r. Organizacja Międzyzakładowaa NSZZ „Solidarność’’ złożyła sprzeciw wobec jednostronnego wprowadzenia przez Pracodawcę zmian do Regulaminu Pracy w zakresie monitoringu wizyjnego. Zgodnie z art. 104² § 1 Kodeksu pracy, regulamin pracy

podlega uzgodnieniu przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową.

W przedmiotowej sprawie zakres zmiany Regulaminu nie został ostatecznie uzgodniony z naszą Organizacją, ponieważ nie osiągnięto porozumienia co do brzmienia § 1 ust. 2 pkt c) Regulaminu Monitoringu, który ma stanowić załącznik do Regulaminu Pracy.

Organizacja Międzyzakładowa sprzeciwia się, aby monitoring w szerokim zakresie dotyczył kontroli produkcji, tj. kontroli wydajności i działania linii produkcyjnych.

Organizacja Międzyzakładowa wniosła również o zaprzestanie filmowania pracy poszczególnych pracowników z punktowej kamery umieszczonej na statywie, do czasu ostatecznego uzgodnienia zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego .

Jednocześnie Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w dniu 18.09.2018 r. złożyła skargę do Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w związku z dokonaniem przez zarząd Solaris Bus & Coach S.A. zmian w Regulaminie Pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Równocześnie ze skargą NSZZ „Solidarność” złożyła wniosek o zbadanie przez Państwową Inspekcję Pracy, zgodności z przepisami prawa zapisów w/w regulaminu.

 

Komisja Międzyzakładowa