Rozmowy ws. premii – cd.

Zbigniew Kubicki   20 listopada 2018   Możliwość komentowania Rozmowy ws. premii – cd. została wyłączona

20.11.2018          W dniach 15 i 19 listopada 2018 w trakcie spotkań z Pracodawcą, Komisja Międzyzakładowa kontynuowała rozmowy ws. zmiany charakteru oraz zasad przyznawania i podziału obowiązującej obecnie miesięcznej premii uznaniowej.

Komisja Międzyzakładowa stoi na stanowisku, że w Spółce Solaris powinny obowiązywać jasne, czytelne kryteria, spełnienie których uprawnia pracownika do otrzymania premii, która powinna tym samym stać się premią regulaminową. Obowiązująca premia uznaniowa zawsze będzie obarczona tzw.czynnikiem ludzkim, tzn. przy jej przyznawaniu w grę mogą wchodzić osobiste relacje pomiędzy przełożonym i podwładnym.

Komisja postuluje, aby do premii zaliczane były wszystkie auta wychodzące z hali produkcyjnej.

Komisja postuluje także, aby odejść czasowo od podziału premii jakościowej na poszczególne działy. Wprowadzone zmiany organizacyjne nie są  jeszcze ostatecznie zakończone, mamy do czynienia z przepływem ludzi i operacji pomiędzy brygadami i działami, a powstające błędy są źle adresowane przez kontrolę jakości. Koniecznym wydaje się w tej sytuacji wprowadzenie uśrednionej premii jakościowej dla całego zakładu z jedynym podziałem: na Spawalnię w Środzie i na Bolechowo. Taki sam podział Komisja proponuje w przypadku premii za wykonanie planu.

Odnosząc się do postulatów, Pracodawca wyrażał swoje wątpliwości co do zasadności proponowanych zmian. Nie mniej jednak temat będzie przedmiotem analizy oraz odrębnego zebrania Zarządu Spółki.

Czekamy na ustalenia.

KM