ROZMOWY W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE WYNAGRODZEŃ

Zbigniew Kubicki   13 lipca 2018   Możliwość komentowania ROZMOWY W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE WYNAGRODZEŃ została wyłączona

13 lipca 2018               

Komisja Międzyzakładowa podjęła z Zarządem Solaris rozmowy, które mają na celu wprowadzenie zmian w Regulaminie Wynagrodzeń .
Zgodnie z zapisami w/w regulaminu wszystkie premie mają charakter uznaniowy i nie mogą być przedmiotem roszczeń pracownika.
Związek zawodowy proponuje dokonanie zmiany charakteru funkcjonujących premii z uznaniowych na premie regulaminowe.
Pierwsze spotkanie, podczas którego Komisja Międzyzakładowa przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2018 r.
Zarząd nie zgadza się z argumentami Komisji, wskazuje jednocześnie, iż w obecnej chwili nie można dokonywać żadnych zmian w regulaminach , z uwagi na trwający proces sprzedaży firmy.
Uzgodniono, że rozmowy będą kontynuowane w październiku, po przejęciu firmy przez nowego właściciela .

KM