Rozmowy w sprawie zmian organizacyjnych na produkcji

Zbigniew Kubicki   16 października 2018   Możliwość komentowania Rozmowy w sprawie zmian organizacyjnych na produkcji została wyłączona

05.10.2018

We wtorek 2 października odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ ” Solidarność ” z Wiceprezesem ds. Badań i Rozwoju oraz Zapewnienia Jakości. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli również  Dyrektorzy ds. Produkcji i Kontroli Jakości,  na wniosek Strony Związkowej podjęty został temat zmian organizacyjnych w obszarze produkcji, wdrażanych od lipca bieżącego roku. Komisja Międzyzakładowa przedstawiła swoje uwagi co do zakresu i tempa wprowadzanych zmian oraz przedstawiła propozycje rozwiązań niektórych z istniejących problemów. Część z  tych propozycji została zaakceptowana i jest wdrażana w życie.

KM