Rozmowy w sprawie systemu premiowania

Zbigniew Kubicki   8 listopada 2018   Możliwość komentowania Rozmowy w sprawie systemu premiowania została wyłączona

29.10.2018            W poniedziałek 29 października na wniosek Komisji Międzyzakładowej wznowione zostały rozmowy ws. dokonania zmian w Regulaminie Wynagrodzeń.

Organizacja Związkowa proponuje przede wszystkim dokonanie zmiany charakteru funkcjonujących premii z uznaniowych na premie regulaminowe. Zgodnie z obecnymi zapisami regulaminu wszystkie premie mają charakter uznaniowy i nie mogą być przedmiotem roszczeń pracownika.

W trakcie spotkania Organizacja Związkowa ponownie uzasadniała konieczność wprowadzenia zmian wskazując, iż wspomniany zapis sprawia, że pracownik otrzymać miesięczną premię może, ale wcale nie musi pomimo tego, iż spełnił kryteria do jej przyznania. A decyduje o tym jedna osoba – kierownik zmiany – zgodnie z własnym uznaniem. Przy czym ocena przełożonego nie zawsze jest obiektywna, zdarza się, że w grę wchodzą osobiste relacje nie mające związku ze świadczeniem pracy.                                                                                                                                                      Ustalone są także kryteria przyznania premii – znane powszechnie pracownikom co sprawia, że nabiera ona cech premii regulaminowej. Taka jest również opinia w tym zakresie biura prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Opinia ta została przedstawiona Pracodawcy na poprzednim spotkaniu.

Odnosząc się do tego Pracodawca wskazał, że posiada  prawo do indywidualnej oceny pracowników i nie chciałby  wprowadzać istotnych zmian w tym zakresie. Jednocześnie Pracodawca przedstawił własną opinię prawną podważającą opinię PIP. Powstał zatem spór prawny, który rozstrzygnąć może jedynie sąd. Do tego jednakże konieczny jest pozew sądowy złożony przez któregoś z pracowników Spółki, który premii nie otrzymał.

W dalszej części spotkania Organizacja Związkowa zwróciła uwagę, że pracownicy nie mając wpływu na kluczowe elementy od których zależy wysokość premii takie jak organizacja procesu produkcji czy zaopatrzenie w materiały, ponoszą konsekwencje finansowe poważnych niedociągnięć w tych obszarach, które leżą przecież po stronie Pracodawcy. To wszystko powoduje, że premia straciła swój motywacyjny charakter i tak naprawdę stała się swego rodzaju loterią. Dlatego zmiany są konieczne.

Ostatecznie strony spotkania ustaliły, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane.

 

KM