Program kart rabatowych LOTOS

Zbigniew Kubicki   13 września 2018   Możliwość komentowania Program kart rabatowych LOTOS została wyłączona

13.09.2018

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rusza program kart rabatowych LOTOS umożliwiający zakupu tańszego paliwa i produktów na stacjach LOTOS-u.

Podstawą do otrzymania karty rabatowej jest posiadanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej NSZZ „Solidarność” oraz złożenie wniosku o przyznanie karty.  Imienne wnioski na karty rabatowe dostępne są w biurze związku.

Osoby nie posiadające jeszcze  Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek na legitymację.

 

Korzyści programu rabatowego LOTOS

 1. Przyznane poziomy upustów (łącznie z VAT) w ramach zawartej UMOWY.

Na wszystkich stacjach z wyłączeniem stacji typu MOP:

TOWAR Wartość upustu
Olej napędowy 10 gr/litr
Benzyny 10 gr/litr
LPG 7 gr/litr
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 %
ON Dynamic 15 gr/litr
Pb98 Dynamic 15 gr/litr
Myjnia 15 %
Gastronomia CAFE PUNKT 10 %

 

Na stacjach typu MOP:

TOWAR Wartość upustu
Olej napędowy 15 gr/litr
Benzyny 15 gr/litr
LPG 12 gr/litr
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 %
ON Dynamic 20 gr/litr
Pb98 Dynamic 20 gr/litr
Gastronomia CAFE PUNKT 10 %

 

 

Pozostałe zasady współpracy

 1. Limit wartości TRANSAKCJI związanych z uzyskaniem UPUSTU określonego w pkt. 1 powyżej wynosi 2000 zł miesięcznie dla każdej z kart.
 2. Okres ważności kart: 60 miesięcy.
 3. Maksymalna ilość KART dla UCZESTNIKA, to 1 szt.
 4. Okres rozliczeniowy: jeden miesiąc.
 5. Płatność: gotówka / karta płatnicza w momencie TRANSAKCJI.
 6. KORZYSCI są naliczane w momencie realizacji TRANSAKCJI.
 7. Wznowienia kart: automatyczne / na wniosek ORGANIZATORA lub opiekuna handlowego
 8. LOTOS zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków oraz wysokości stawek. O każdej takiej zmianie LOTOS powiadomi ORGANIZATORA odpowiednio w formie pisemnej.
 9. Korzyści dot. gastronomii CAFE PUNKT mogą być niedostępne u wybranych OPERATORÓW.
 10. Aktualizacja listy UCZESTNIKÓW, będzie realizowana przez ORGANIZATORA przy każdej zmianie listy UCZESTNIKÓW, nie rzadziej niż raz w roku.
 11. Na KARTACH widnieje imię i nazwisko UCZESTNIKA.