Pracownicy ZGK w Miłosławiu dołączyli do związkowców z Solarisa

Zbigniew Kubicki   6 listopada 2018   Możliwość komentowania Pracownicy ZGK w Miłosławiu dołączyli do związkowców z Solarisa została wyłączona

18.10.2018           Zebrana  dnia 18 października 2018 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. podjęła uchwałę o objęciu zakresem swojego działania kolejnego pracodawcy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.

Przedmiotowa uchwała podjęta została z uwagi na przyjęcie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w poczet członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. na podstawie złożonych deklaracji oraz podjętej w tym zakresie uchwały.

Ustawa o związkach zawodowych  przewiduje możliwość zaistnienia związku zawodowego w zakładzie pracy poprzez założenie własnej , niezależnej organizacji związkowej lub poprzez dołączenie do innej – już działającej.

Pracownicy ZGK  mając trudności ze zorganizowaniem 10-osobowej grupy założycielskiej, postanowili skorzystać z tej drugiej możliwości. W tym celu zwrócili się o pomoc do naszej Organizacji Międzyzakładowej.

W odpowiedzi na prośbę Komisja Międzyzakładowa przeprowadziła w tej  sprawie konsultacje z Zarządem Regionu Wielkopolska  i ostatecznie podjęła decyzję o udzieleniu pomocy pracownikom ZGK poprzez przyjęcie ich w poczet członków naszej organizacji.

Związkowcy z Miłosławia – formalnie członkowie NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. –  w praktyce prowadzić będą działalność w oparciu o ścisłą współpracę z Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Życzymy im dużo wytrwałości oraz sukcesów w ich pracy związkowej.

 

Komisja Międzyzakładowa