Oświadczenie

Zbigniew Kubicki   23 marca 2017   Możliwość komentowania Oświadczenie została wyłączona

13.03.2017

W związku z powtarzającymi się przypadkami rozgłaszania na ternie firmy fałszywych informacji, jakoby Związek Zawodowy sprzeciwiał się pracy w soboty w godzinach nadliczbowych oświadczamy, że Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. nigdy nie zgłaszała żadnych postulatów, propozycji czy sugestii mających na celu wprowadzenie ograniczenia bądź zakazu pracy w soboty.
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podczas rozmów z przedstawicielami Pracodawcy wielokrotnie przekonywała i apelowała o to, aby NIE ZMUSZAĆ pracowników do pracy w nadgodzinach wbrew ich woli – szczególnie w godzinach nocnych oraz aby NIE KARAĆ tych, którzy w nadgodzinach nie pracują lub mają tych godzin przepracowanych niewiele.
Organizacja Zakładowa wskazywała jednocześnie, że istnieje bardzo duża liczba osób, które bardzo chętnie przychodzą na nadgodziny i władze firmy powinny wykorzystać ich potencjał gdy zachodzi taka potrzeba.

Kłamliwe informacje rozpowszechniane po firmie przez osoby nieprzychylne Organizacji Zakładowej mają na celu, tylko i wyłącznie, zdyskredytowanie Związku Zawodowego w oczach pracowników oraz osłabienie Jego pozycji w firmie.
W razie stwierdzenia kolejnych przypadków tego typu zdarzeń rozważymy podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec osób, które dopuszczają się takich działań.

Z poważaniem
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.