Najniższe bezrobocie od trzech dekad

Zbigniew Kubicki   11 czerwca 2019   Możliwość komentowania Najniższe bezrobocie od trzech dekad została wyłączona

Najniższe bezrobocie od trzech dekad

 

W ubiegłym tygodniu minister Bożena Borys-Szopa (MRPiPS) poinformowała, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż przed rokiem. Ostatni raz bezrobocie na tym poziomie ( 5 proc. ) zarejestrowano we wrześniu 1990 r.

Z danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2019 r. wyniosła 907,1 tyś. osób i w porównaniu do końca kwietnia br. spadła o 31.2 tys. W porównaniu z majem 2018 r. liczba bezrobotnych była niższa o 95 tys.

Spadek dotyczy wszystkich województw, jednak największy nastąpił w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, podlaskim oraz śląskim.

Spadek bezrobocia w ostatnim okresie związany jest głównie z pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.

Spada również odsetek młodych osób pozostających bez pracy – absolwenci latami stanowili najliczniejszą grupę bezrobotnych. Jeszcze nie tak dawno bezrobocie wśród młodych utrzymywało się na poziomie 25 proc., teraz to jest 11 proc.

Wśród miast najniższe bezrobocie w Polsce było w Poznaniu – 1.3 proc., w Warszawie wyniosło 1,4 proc. Najwyższe stopy bezrobocia zaobserwowano w powiecie szydłowskim – 23,2 proc. oraz braniewskim – 20,4 proc.

Według podziału na płeć nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2019 r. i ich udział wyniósł 55,3 proc.

 

  AD