Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Zbigniew Kubicki   17 października 2018   Możliwość komentowania Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy została wyłączona

12 października br. w Spółce Solaris Bus & Coach S.A. miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy po skardze wniesionej przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w dniu 18.09.2018.

Przedmiotem kontroli była zgodność z przepisami prawa wprowadzonych zmian w Regulaminie Monitoringu oraz trybu ich wprowadzenia.

Prowadząca kontrolę  Inspektor PIP przeprowadziła odrębne rozmowy w przedmiotowej sprawie z Pracodawcą oraz z Organizacją Związkową.

Sprawa jest przedmiotem dalszych wyjaśnień, a po jej zakończeniu zostanie wydany kolejny komunikat.

 

KM