Komunikat 19.10.2021

Zbigniew Kubicki   19 października 2021   Możliwość komentowania Komunikat 19.10.2021 została wyłączona

Koleżanki i Koledzy,

Wobec niemożności uzgodnienia treści wspólnego protokołu z rokowań, które zostały zakończone w dniu 1 października 2021 r. oraz wobec faktu, że do 15 października 2021 r. pomimo starań Strony Społecznej nie został sporządzony wymagany prawem protokół rozbieżności, uznając, że działania Pracodawcy nie prowadzą do skrócenia trwania sporu zbiorowego i jego efektywnego zakończenia, w piątek 15 października Strona Społeczna sporządziła protokół jednostronny i doręczyła go Pracodawcy.

Pełna treść protokołu dostępna jest w biurach organizacji związkowych.

Ponadto w dniu wczorajszym, podejmując niezwłoczne działania w celu możliwie szybkiego zakończenia sporu i wdrożenia podwyżek wynagrodzenia zasadniczego przedstawiliśmy Pracodawcy swoje kandydatury mediatorów z jednoczesną prośbą o zajęcie stanowiska oraz o informację czy Pracodawca pokryje koszty mediacji we własnym zakresie.