I miejsce dla Zbigniewa Kubickiego

Zbigniew Kubicki   26 listopada 2020   Możliwość komentowania I miejsce dla Zbigniewa Kubickiego została wyłączona

Konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” – podsumowanie (25.11.2020)

Podsumowaniem etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” było posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej powołanej do oceny kandydatów zgłoszonych przez zakładowe organizacje związkowe. W zorganizowanym w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu posiedzeniu komisji oprócz przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Konkursowej Tomaszem Gajdzińskim, zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, wzięli także udział przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”.

Biorąc pod uwagę kryteria oceny określone w regulaminie konkursu, komisja postanowiła przyznać I miejsce Zbigniewowi Kubickiemu, Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy w Solaris Bus & Coach S.A. Miejsce II zajął Wiesław Kwiatkowski, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. natomiast III miejsce Paweł Marciniak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. W uznaniu osiągnięć pozostałych zgłoszonych do konkursu kandydatów, Okręgowa Komisja Konkursowa postanowiła przyznać także 10 wyróżnień Społecznym Inspektorom Pracy z: Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,  Bridgestone Poznań Sp. z o.o.,  z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z H&M Logistics z Gądek. Uroczyste wręczenie laureatom etapu krajowego nagród i wyróżnień nie odbyło się w dniu 19 listopada ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

Informacja za OIP w Poznaniu