Bonus EBIT

Zbigniew Kubicki   22 marca 2022   Możliwość komentowania Bonus EBIT została wyłączona

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że kolejny raz wskaźnik EBIT zostanie naliczony w maksymalnej kwocie, czyli 130zł. brutto (za każdy przepracowany miesiąc w 2021r.).Bonus EBIT przysługuje pracownikom, którzy w dniu 31.03.2022 r. pozostają w stosunku zatrudnienia z firmą Solaris.Wypłacany będzie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc marzec, do 10 kwietnia 2022 roku.

Wszystkim pracownikom GRATULUJEMY wyniku.