30.11.2016

Zbigniew Kubicki   30 listopada 2016   Możliwość komentowania 30.11.2016 została wyłączona

Koleżanki i Koledzy,

w dniach 23-24.11.2016 r. w trakcie spotkań z Zarządem mieliśmy okazję zapoznać się z wynikami ankiety. Wyniki tej ankiety potwierdziły to, co jako Związek Zawodowy wielokrotnie, na wielu spotkaniach, przedstawialiśmy pracodawcy. Te wszystkie problemy, z którymi spotykamy się na co dzień w naszej pracy znalazły odzwierciedlenie w ankiecie. Fatalne relacje międzyludzkie panujące w naszej firmie były powodem zawiązania się, a następnie rozwoju Związku Zawodowego w Solarisie. Od samego początku Organizacja Związkowa informowała Zarząd o różnych patologicznych sytuacjach występujących w naszym miejscu pracy. Wskazywaliśmy przy tym konkretne przykłady, przyczyny, społeczne skutki tych zdarzeń, a także sposoby eliminacji tych zjawisk. Cieszymy się, że pracodawca po naszych wielomiesięcznych wysiłkach w końcu dostrzegł problemy. Uważamy to za nasz sukces. Związek Zawodowy jest jedynym i właściwym organem, który reprezentuje interesy pracowników. Zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych, żadne inne nieformalne grupy, tworzone przez pracodawcę nie są w stanie załatwić interesów i problemów pracowniczych.
Cieszy nas to, że Zarząd przypomniał o efektach naszych negocjacji. Organizacja Związkowa już w czerwcu tego roku sygnalizowała gotowość do podjęcia rozmów płacowych, co doprowadziło do negocjacji rozpoczętych 02.09.2016 r., a zakończonych Porozumieniem Płacowym z dnia 25.10.2016 r. Ze strony firmy w rozmowy zaangażowani byli członkowie Zarządu z prezesem Andreasem Streckerem włącznie. Po stronie Organizacji Związkowej: Komisja Zakładowa, SIP oraz zewnętrzni eksperci związkowi w tym prof. Sławomir Jankiewicz – dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jesteśmy zadowoleni, że Zarząd przystał na naszą propozycję przyznania podwyżek wszystkim pracownikom w równej kwocie. Udało się również przeforsować zmiany zasad przyznawania Premii Gwiazdkowej. Dopełnieniem Porozumienia Płacowego pomiędzy Związkiem Zawodowym, a Zarządem Solaris jest premia od EBIT naliczana od 2017 r. i za ostatni kwartał 2016 r., a także jednorazowy bonus za nagrodę Bus of The Year 2017.
Jako partner społeczny pracodawcy mamy kluczowy wpływ na zmiany, jakie dokonują się w naszej firmie, co z przyjemnością czynimy.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.