28.10.2015

Zbigniew Kubicki   13 października 2016   Możliwość komentowania 28.10.2015 została wyłączona

Zarząd Regionu Wielkopolska zaświadcza, że na podstawie par. 41 ust. 1 Statutu
NSZZ „Solidarność” Organizacja Zakładowa

NSZZ „Solidarność” Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska

jest zarejestrowana w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
pod numerem 1026. Data zarejestrowania 28.10.2015.
Władzą wykonawczą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. jest
Tymczasowa Komisja Zakładowa w następującym składzie:
1. Albert Wojtczak – Przewodniczący TKZ
2. Krzysztof Baszczyński – Sekretarz TKZ
3. Robert Nowakowski – Skarbnik TKZ
Zgodnie z art. 15 Ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r. z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami par. 17 Statutu NSZZ „Solidarność” wymieniona powyżej Organizacja Zakładowa posiada osobowość prawną, a jej władzą wykonawczą – zarządem w rozumieniu Ustawy o Związkach Zawodowych z dn. 23 maja 1991r. jest Tymczasowa Komisja Zakładowa.