24.05.2016

Zbigniew Kubicki   18 października 2016   Możliwość komentowania 24.05.2016 została wyłączona

Dnia 24.05.2016 odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej z Dyrektorem Produkcji zakładu SBC w Bolechowie – p. Stankiewiczem.
1. W trakcie spotkania poruszyliśmy powtarzające się nadal problemy z otrzymaniem urlopu zgłaszane przez pracowników produkcji. Otrzymaliśmy zapewnienie, że firma nie będzie robiła przeszkód i pracownicy mogą brać urlopy tak, jak to było uzgodnione wcześniej tzn. w miarę rozsądku, tak aby nie zakłócić toku produkcji.
2. Poruszyliśmy sprawę kontrowersyjnego zakazu korzystania z toalet na 20 min. przed końcem zmiany.
Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że nie ma takiego zakazu i mamy tu do czynienia z błędną interpretacją zaleceń dotyczącą kontroli pracowników pod koniec zmiany. Taki zakaz jest niezgodny z prawem i nie obowiązuje.
3. Dyrektor wyraził zgodę na przywrócenie przerwy po 8-u godzinach pracy dla osób zostających na nadgodzinach. Przerwa ma mieć 5 min.
4. Nie uzyskaliśmy zgody na wydłużenie czasu na sprzątanie do 10-u min.
5. Podjęliśmy temat pracy w nadgodzinach w szczególności w godzinach nocnych i od 4-tej rano. Otrzymaliśmy zapewnienie, że nie będą wyciągane konsekwencje wobec osób, które z różnych powodów nie zostają na nadgodzinach jednocześnie Dyrektor wyraził nadzieję, że pracownicy wykażą zrozumienie dla potrzeb firmy.
6. Omówiliśmy tematy produkcyjne oraz indywidualne sprawy pracowników.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.