23.09.2016

Zbigniew Kubicki   22 października 2016   Możliwość komentowania 23.09.2016 została wyłączona

Bolechowo 22.09.2016

Do:
Zarząd Solaris Bus & Coach S.A.
Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46

W związku z brakiem jasnej deklaracji z Państwa strony Organizacja Zakładowa ponownie zwraca się z prośbą o wyznaczenie daty spotkania w sprawie negocjacji płacowych.
Rozmowy w tak ważnej dla pracowników kwestii nie powinny być odkładane w czasie, gdyż jest to wyrazem lekceważenia tychże pracowników przez Zarząd Spółki.
Ponieważ na termin spotkania czekamy od dnia 02.09.2016 proponujemy aby kolejne spotkanie odbyło się w przyszłym tygodniu tzn. pomiędzy 26.09.2016, a 30.09.2016.
W przypadku braku decyzji z Państwa strony Komisja Zakładowa poprze każdą inicjatywę Organizacji Związkowej, z podjęciem bardziej radykalnych form działania włącznie, w celu zakończenia tej patowej sytuacji.
Prosimy aby wszystkie odpowiedzi na pisma Komisji Zakładowej były wyrażane także w formie pisemnej.

KZ NSZZ „Solidarność”
w Solaris Bus & Coach S.A.