16.03.2016

Zbigniew Kubicki   17 października 2016   Możliwość komentowania 16.03.2016 została wyłączona

Minęły cztery miesiące działalności NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A.
W tym krótkim komunikacie, chcemy Wam przekazać informację, czym w tym czasie się zajmowaliśmy.

Strona Związkowa wraz z Pracodawcą doszła do porozumienia w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od tego roku zamiast wspomnianego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie Świadczenie Dodatkowe tzw. bonus wakacyjny w wysokości 1900 zł brutto. Wypłata tego świadczenia będzie wypłacana jednokrotnie w ciągu roku kalendarzowego wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj tj. do 10 czerwca danego roku. Kwota bonusu wakacyjnego nie może być niższa niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Pozostaje dodatek świąteczny o wartości 150 zł, który będzie przekazywany w formie bonów, kart przedpłaconych, paczek świątecznych bądź innych świadczeń podobnego rodzaju. Dodatek świąteczny przekazywany będzie w grudniu, nie później niż do 20 dnia tego miesiąca.
Strona związkowa i pracodawca uzgodniły, że pieniądze z poprzednich lat, zgromadzone na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostaną wypłacone pracownikom w postaci „zapomogi” w wysokości do 300 zł przed świętami wielkanocnymi. Kwota „zapomogi” uzależniona jest od wysokości dochodów pracownika.

Strona związkowa rozmawiała z pracodawcą na temat relacji pracownik – przełożony. Wiemy, że te relacje są często trudne. Koledzy i koleżanki, będziemy w tych sprawach zawsze interweniować, a pracodawca jest otwarty, żeby wyjaśniać trudne relacje. Żebyśmy mogli te sprawy wyjaśniać prosimy, żebyście dany incydent zawsze sobie zanotowali i opisali wraz z miejscem, datą i godziną. Zawsze musimy opierać się na konkretach.

W styczniu tego roku pracodawca zlikwidował 27 etatów uzasadniając to sytuacją i potrzebą firmy. Strona związkowa i pracodawca nie porozumiały się w tej kwestii, w wyniku czego członkowie naszego Związku zdecydowali się zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron, a inni złożyli przy pomocy naszego prawnika pozwy do sądu pracy.

Została również omówiona kwestia tzw. odrobków. Musimy odpracować 5 dni w marcowe i kwietniowe soboty. Komisja Zakładowa podjęła rozmowy, w wyniku których firma umożliwia pracownikom branie urlopów w pracujące soboty „oczywiście w miarę rozsądku tak, aby nie zakłócić toku produkcji”.

Ponieważ początkowo pojawiły się problemy z udzielaniem urlopów w niektórych brygadach, podjęliśmy interwencję w tej sprawie. Jednocześnie proponujemy zerwanie ze zwyczajem ustnego zapytania „czy są urlopy, czy mógłbym dostać urlop”. Proponujemy następujące postępowanie: pobieramy wniosek urlopowy, wypełniamy go i składamy na kilka lub kilkanaście dni przed planowanym urlopem. Przełożony musi ustosunkować się do naszego wniosku. Jeszcze raz: najpierw pisemny wniosek, następnie pytanie co z urlopem.

Nie uzyskaliśmy porozumienia w sprawie zamiany sobotnich popołudniówek na dodatkowe 2 godziny 4x w tyg, ale przedstawiciele pracodawcy zobowiązali się, że takie odróbki nie powinny się powtórzyć.
Cały czas trwają rozmowy dotyczące „Porozumienia o współpracy”, które ureguluje między innymi kwestie tablic czy pomieszczenia związkowego.
Każdy, zgłaszany nam, indywidualny problem członka związku, jest wyjaśniany i omawiany z pracodawcą.

W przyszłym tygodniu przekażemy Wam komunikat w sprawie Wyborów Związkowych oraz wyborów na Społecznego Inspektora Pracy.
Koleżanki i Koledzy, przed nami wiele wyzwań. Jesteśmy na początku naszej działalności. Będziemy na tyle skuteczni, na ile będziemy silni, a to zależy od naszej liczebności. Cieszymy się, że macie do nas zaufanie, bo każdego dnia kolejne osoby zapisują się do Naszego Związku i jest Nas już ponad 250 osób. Nie stój z boku, przyłącz się do Nas!!!

Tymczasowa Komisja Zakładowa
w Solaris Bus & Coach S.A.